Het Verschil Tussen Actieve en Passieve Meditatie

Als je wilt leren hoe je mediteert en je hebt zelf wat onderzoek verricht, dan ben je wellicht de termen actieve meditatie en passieve meditatie tegengekomen. Je kunt je misschien afvragen welke het beste is voor iemand die probeert te leren hoe je moet mediteren. Geleide meditatie is actieve meditatie, en kan daarom de juiste keuze zijn op jouw meditatiereis.

Het verschil tussen actieve en passieve meditatie is dat tijdens actieve meditatie iemand mediteert door het gebruik van gedachten en inbeelding op een proactieve manier, om de alfa hersengolfactiviteit te stimuleren en om de bewuste brein bezig te houden.

Tijdens passieve meditatie is iemand slechts een toeschouwer die de gedachten en beelden die opkomen inspecteert, maar in actieve meditatie beeldt of visualiseert iemand een bepaalde scene of beeld. Tijdens een geleide meditatiesessie zal de gids je opdragen om verschillende dingen in te beelden of visualiseren, om ontspanning in te leiden en om te helpen bij het concentreren van je geest.

Waarom zou je je geest tijdens meditatie willen concentreren, en hoe zal dat helpen? De reden waarom geleide meditatie zo effectief is om je in een meditatieve staat te krijgen, is omdat wanneer je je geest concentreert, het letterlijk langzamer werkt. Wanneer iemand mediteert of in een tranceachtige toestand komt, remmen zijn of haar hersengolven af tot ongeveer 10 Hertz per seconde. Er zijn vier stadia van hersengolven, en bij dit tempo ben je in de alfa staat.

In de alfa staat is de onbewuste geest meer toegankelijk. Het is gemakkelijker om te leren en ook gemakkelijker om te ontspannen. Wanneer hersengolven langzamer worden, worden afleidingen van buitenaf of gedachten die stress teweegbrengen geminimaliseerd.  Dus het doel van meditatie, vanuit een lichamelijk oogpunt, is om de alfa staat te bereiken.

Wanneer je passief mediteert kan het lang duren voordat je de alfa staat bereikt, tenzij je een ervaren mediteerder bent, omdat gedachten en gevoelens je steeds terug kunnen trekken naar de bèta staat van volle bewustzijn en alertheid. Wanneer je echter geleide meditatie gebruikt is het veel gemakkelijker om in de alfa staat te komen, omdat je luistert naar de stem van de gids en suggesties opvolgt, en door je geest te gebruiken, en het bezig te houden, is het veel gemakkelijker om het fysiologische doel van meditatie te bereiken: de alfa staat.