Diagnose criteria voor narcolepsie – Geen Kataplexie of abnormale slaappatronen

Er zijn vele Diagnose Criteria voor Narcolepsie. Sommige betreffen niet kataplexie of abnormale slaappatronen. Lees in dit artikel meer over de diagnose criteria voor Narcolepsie.

Verrassend genoeg is narcolepsie een ziekte waarvan in de V.S. te weinig diagnoses worden gesteld. Er bestaat een internationale classificatie voor slaapstoornissen  die op twee manieren de diagnose criteria voor narcolepsie beschrijft.

De eerste diagnose criteria voor narcolepsie behandelen narcolepsie met kataplexie. De tweede reeks criteria beschrijft narcolepsie zonder kataplexie.

Diagnose Criteria voor Narcolepsie zonder Kataplexie

Als u geen kataplexie ervaart, kan men de diagnose van narcolepsie stellen aan de hand van de volgende symptomen:

  • Overdreven slaperigheid gedurende de dag.
  • Symptomen die samengaan met overdreven slaperigheid.
  • De resultaten van het polysomnografisch onderzoek (een techniek om de slaap te onderzoeken met diagnose criteria voor narcolepsie) vertoont duidelijke patronen van narcolepsie.
  • Geen andere mentale of medische problemen kunnen de symptomen verklaren.

Van al deze criteria zijn de buitengewone slaperigheid gedurende de dag en de symptomen die daarmee gepaard gaan het gemakkelijkst te onderscheiden als u zich afvraagt of u aan narcolepsie lijdt.

Diagnose Criteria voor Narcolepsie – Overdreven slaperigheid tijdens de dag

Deze slaperigheid kan betrekking hebben op sufheid met tussenpozen gedurende de dag, maar het kan ook gaan om de onmogelijkheid om de slaap tegen te houden op onbepaalde plaatsen en tijden, zonder dat men het echt voelt aankomen. Dit blijkt het eerste symptoom te zijn dat men vaststelt –daarna kunnen bijkomende symptomen beginnen verschijnen, enkelvoudig of samengesteld, en dit soms jaren nadat u voor het eerst overdreven slaperigheid overdag vaststelde.

Onder de bijkomende symptomen vinden we slaapverlamming, waarbij u na het ontwaken gedurende seconden of minuten niet in staat bent om te bewegen of te praten, en hypnagogische hallucinaties. Deze hallucinaties zijn vaak levendig en angstaanjagend en treden op bij het in slaap vallen of het ontwaken.

Een derde kenmerk, automatismen, komt voor bij ongeveer 40 % van de patiënten die aan narcolepsie lijden. Dit is wanneer dagdagelijkse activiteiten (zoals eten en zaken ordenen) doorgaan tijdens de slaap, maar waarvan men bij het ontwaken zich niets herinnert.

Deze eigenschappen zijn niet uniek voor de narcolepsie, maar vindt men gewoonlijk terug bij patiënten met ernstige slaapstoornissen.

Behandeling van narcolepsie – De laatste en de beste behandeling

Als uzelf of iemand die u kent lijdt aan narcolepsie, dan bestaat de laatste en beste beschikbare medicijn onder de vorm van modavigil. Modavigil (modafinil) is een gans nieuwe behandeling dat erg belovend is voor alle patiënten die geconfronteerd worden met extreme slaaptekorten.

Modavigil is geen antidepressivum of amfetamine zoals de andere medicijnen tegen narcolepsie. Het is een nieuw geneesmiddel met weinig of geen bijwerkingen heeft en waarop de meeste patiënten gunstig reageren. Zoals altijd dient u uw arts te raadplegen om te zien of dit medicijn voor u geschikt is.

Als u meer wilt vernemen over de behandeling met Modavigil tegen narcolepsie en kataplexie, ga naar https://modafinil-kopen.nl/prijzen-online om gratis informatie te verkrijgen over modavigil, met inbegrip van onthullende rapporten, de kosten en meer.