Diabetes voorkomen: Levensstijl

Mensen waarbij prediabetes is geconstateerd kunnen het risico om diabetes type 2 te ontwikkelen aanzienlijk verlagen door 5 tot 7 procent van hun lichaamsgewicht te verliezen door regelmatig te bewegen.

Uit een onderzoek dat is uitgevoerd onder een groep mensen met prediabetes blijkt dat diabetes type 2 kan worden voorkomen of worden vertraagd door het voedselpatroon te veranderen en regelmatig te bewegen.

Eén groep van het onderzoek volgde een vetarm en caloriearm dieet met in totaal 150 minuten beweging per week, meestal opgebroken in oefeningen van 30 minuten, 5 dagen per week. Het doel was om in totaal 7 procent van hun gewicht te verliezen. Een vrouw van bijvoorbeeld 100 kilo richtte zich op het verliezen van 7 kilo. De tweede groep gebruikte het diabetes medicijn metformine (850mg), tweemaal daags. Een derde groep ontving van de onderzoekers een placebo. Hoewel beide groepen werden voorzien van informatie over voeding en beweging, werden ze niet geïnformeerd over het advies.

Het resultaat van het onderzoek toonde aan dat het verliezen van 5 tot 7 procent van het lichaamsgewicht het risico op diabetes verlaagde met maar liefst 58 procent. Bij de groep die alleen het medicijn ontving daalde het risico om diabetes type 2 te ontwikkelen met 31 procent.

Niet alleen is een dieet en beweging goed om diabetes te vertragen of te voorkomen, maar de bloedglucosewaarden daalden bij veel mensen weer naar een normaal niveau. Deze resultaten tonen maar weer eens aan hoe belangrijk het is om regelmatig te bewegen. Obesitas begint in Nederland een steeds groter probleem te worden, en mensen met obesitas ontwikkelen eerder diabetes type 2 dan mensen met een gezond gewicht.

Naast overgewicht spelen de levensstijl, familiegeschiedenis en etniciteit een belangrijke rol bij de ontwikkeling van diabetes.